Liczba odwiedzin strony: 41075 Osób na stronie: 4
 

 Kancelaria adwokacka
Skiba Jan, Idzikowska Kamila 

 
 
Kancelaria adwokacka
Skiba Jan, Idzikowska Kamila
 
Dworcowa 3 lok. 6
89-500 Tuchola
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 181 poz. 1287 - Zm.: ustawa - Prawo o notariacie oraz niektóre inne ustawy
USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 1 października 2007 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 79 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "1a)  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,";   2)   w dziale II po rozdziale 3 dodaje...
Monitor Polski 2005 Nr 11 poz. 209 - Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 25 lutego 2005 r.) nr Z.110-1-2005 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jerzego BAHRA ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej.