Liczba odwiedzin strony: 40909 Osób na stronie: 2
 

 Kancelaria adwokacka
Skiba Jan, Idzikowska Kamila 

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 181 poz. 1287 - Zm.: ustawa - Prawo o notariacie oraz niektóre inne ustawy
USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 1 października 2007 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 79 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "1a)  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,";   2)   w dziale II po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: "Rozdział 3a Akty poświadczenia dziedziczenia Art. 95a.    Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych. Art. 95b.    Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Art. 95c. § 1.  Przystępując do spisania protokołu dziedziczenia notariusz poucza osoby biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. § 2.  W protokole dziedziczenia zamieszcza się w szczególności: 1)   zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez osoby biorące udział w spisywaniu protokołu, 2)   oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi, 3)   oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów, 4)   oświadczenia, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, 5)   oświadczenia, czy w skład...
Monitor Polski 2005 Nr 11 poz. 209 - Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 25 lutego 2005 r.) nr Z.110-1-2005 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jerzego BAHRA ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej.
KRS 0000334137 - GRUPA BGK SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GRUPA BGK SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-07-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
HOŻA 51 00-681 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-020-27-14 141958716 0000334137
KRS 0000334135 - STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI STOWARZYSZENIE 2009-08-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
5 12-120 LINOWO DŹWIERZUTY SZCZYCIEŃSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000334135
KRS 0000334134 - STRAW ENERGY SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STRAW ENERGY SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-07-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1 14-330 PLĘKITY MAŁDYTY OSTRÓDZKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
741-208-75-05 280387973 0000334134
KRS 0000334133 - GLOBAL ENTERPRIESES "HANDY CRAFT WOODEN BUSSINES" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GLOBAL ENTERPRIESES "HANDY CRAFT WOODEN BUSSINES" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-07-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SOLEC 81B/A-51 00-382 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000334133
KRS 0000334132 - "EKO HARPOON SYSTEMY ROLNO-PRZEMYSŁOWE" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"EKO HARPOON SYSTEMY ROLNO-PRZEMYSŁOWE" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-07-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
2 99-311 ODOLINEK BEDLNO KUTNOWSKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
775-261-11-29 100721200 0000334132
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Tuchola HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Kancelaria adwokacka Skiba Jan, Idzikowska Kamila
radca prawny kujawsko-pomorskienotariusz kujawsko-pomorskiekomornik kujawsko-pomorskieagencja / skład celny kujawsko-pomorskieuczelnia prawnicza kujawsko-pomorskieprawnik kujawsko-pomorskieprawnikReklama